About

Chers pionniers,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne du matériel produit lors du Bazar Co-créatif (Cartes Map-It).


Nous tenons encore une fois à remercier l’investissement de nos orateurs et nos co-animateurs, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. Merci à Marian Deblonde (V ITO), Michel De Kemmeter (UHDR UniverseCity), Maarten Van Mechelen (CUO|Social Spaces), Aline Goethals (Fondation pour les générations futures – Stichting voor Toekomstige Generaties), Ann Decorte (Blue Assist), Bram Gilles (Maison Biloba Huis), Mirte van der Vliet et Jeroen Roeloffzen (Burgermeester Academie) et Egbert Holthuis (EC social policy Innovation and Governance).  


Enfin,
1000 mercis à tous pour votre présence et participation !

En janvier, notre newsletter approfondit certains des thèmes abordés lors du Bazar Co-créatif. Pour en savoir plus et rester informer n’hésiter pas à vous inscrire via la page d’accueil de notre site web  www.florainfo.be 

Beste pioniers,

We zijn blij u te kunnen melden dat het materiaal dat tijdens de Bazaar Co-creatief werd ontwikkeld (Map-it- kaarten),  toegankelijk is. 


We houden eraan nogmaals onze dank uit te spreken voor de inspanningen van onze gastsprekers en co-animatoren, zonder wie dit alles onmogelijk zou zijn geweest.


Dank aan Marian Deblonde (VITO), Michel De Kemmeter (UHDR UniverseCity), Maarten Van Mechelen (CUO|Social Spaces), Aline Goethals (Fondation pour les générations futures – Stichting voor Toekomstige Generaties), Ann Decorte (Blue Assist), Bram Gilles (Maison Biloba Huis), Mirte van der Vliet en Jeroen Roeloffzen (Burgermeester Academie) et Egbert Holthuis (EC social policy Innovation and Governance).


En bovenal, duizendmaal dank aan allen voor uw aanwezigheid en deelname ! 

In onze nieuwsbrief van januari gaan we dieper in op een aantal van de onderwerpen van de Bazaar-Co-creatief. Om meer over Flora te weten te komen en op de hoogte blijven an onze acties, aarzel niet om u op onze nieuwsbrief te abonneren via de homepage van onze website http://www.florainfo.be

Publicités